Politica de Confidantialitate

Angajamentul www.afacerelacheie.ro referitor la Politica de securitate a datelor

În acest document www.afacerelacheie.ro, în calitate de operator de date personale. Protejarea siguranţei şi securităţii datelor dvs. personale este importantă pentru noi; prin urmare, activitățile desfășurate de site-ul www.afacerelacheie.ro sunt în conformitate cu legislaţia aplicabilă referitoare la protecţia siguranţei datelor şi la securitatea acestora. Accesând această pagină, toţi utilizatorii sunt de acord să respecte Termenii de utilizare şi legislaţia în vigoare. Sperăm că politica prezentată mai jos vă va fi de ajutor pentru a înţelege ce fel de date pot fi colectate de www.afacerelacheie.ro, cum sunt acestea protejate și utilizate şi cum pot fi dezvăluite.

Date personale

În paginile noastre de internet, www.afacerelacheie.ro nu va colecta niciun fel de date personale în legătură cu dvs. (de ex. numele dvs., adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail), dacă nu doriţi să ni le furnizaţi (de ex. prin înregistrare), sau dacă nu vă daţi acordul sau dacă nu este altfel permis prin lege sau alte reglementări de protecţie a datelor dvs. personale.

www.afacerelacheie.ro respectă cerințele Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Scopul utilizării și destinatari

În cazul în care ne veţi furniza datele dvs. personale, le vom utiliza pentru a răspunde solicitărilor dvs., pentru a genera formulare și acte autocompletate dorite de dvs. sau pentru a vă intermedia accesul la informaţii specifice, oferte sau servicii.

La incheierea unui contract de colaborare cu www.afacerelacheie.ro,  vom transfera datele personale spre colaboratorii nostri ( ex. serviciul de realizare site web) acestia devin destinatar al datelor personale.

De asemenea, pentru a susţine relaţia comercială cu dvs.: putem salva şi procesa datele personale, pentru a înţelege mai bine nevoile dvs. de afaceri şi cum ne putem îmbunătăţi produsele şi serviciile; www.afacerelacheie.ro (sau o terţă parte în numele nostru) putem utiliza datele dvs. personale pentru a vă contacta în legătură cu o ofertă personalizata care vine în sprijinul nevoilor dvs. de afaceri sau pentru a efectua sondaje de opinie online pentru a înţelege mai bine necesităţile clienţilor noştri. Dacă alegeţi ca datele dvs. personale să nu fie utilizate pentru a susţine relaţia noastră comercială (în special marketing direct sau cercetare de piaţă), noi vom respecta opţiunea dvs. Nu vindem şi nici nu comercializăm în vreun alt fel datele dvs. personale către terţi.

Domeniu de utilizare

www.afacerelacheie.ro va colecta, utiliza sau dezvălui datele personale furnizate de dvs. online numai pentru scopurile indicate, cu excepţia cazului în care comunicarea datelor: se referă la utilizarea datelor personale pentru orice scop adiţional care se referă direct la scopul original pentru care datele personale au fost colectate, este necesară pentru a pregăti, negocia sau derula un contract cu dvs., este solicitată prin lege sau de autorităţile guvernamentale sau juridice competente, este necesară pentru a stabili sau pentru a apăra un drept legal, este necesară pentru a preveni frauda sau alte activităţi ilegale, precum atacuri intenţionate asupra sistemelor www.afacerelacheie.ro de tehnologie a informaţiei.

Date de comunicare sau utilizare

Prin utilizarea serviciilor de telecomunicaţii pentru a accesa pagina noastră de internet, datele dvs. de comunicare (de ex. adresa Internet protocol address) sau datele de utilizare (de ex. Informaţiile de la început, de la sfârşit şi extinderea fiecărui acces, precum şi informaţiile pentru serviciile de telecomunicaţii pe care le-aţi accesat) sunt generate tehnic şi se pot relaţiona inteligibil la datele personale. În măsura în care există vreo necesitate de compilare, vor fi efectuate colectarea, procesarea şi utilizarea datelor dvs. de comunicare sau de utilizare în conformitate cu cadrul legal aplicabil referitor la protecţia datelor personale.

Date non-personale colectate automat

Când accesaţi paginile noastre de internet, putem colecta automat (nu prin înregistrare) date non-personale (de ex. Tipul de browser internet şi sistemul de operare utilizat, numele domeniului paginii Web de pe care aţi venit, numărul de vizite, durata medie petrecută pe site, paginile vizionate). Noi putem utiliza aceste date pentru a monitoriza gradul de atracţie a paginilor noastre de internet şi pentru a le îmbunătăţi performanţa sau conţinutul.

„Cookies” – Informaţii stocate automat în calculatorul dvs.

Atunci când vizionaţi una din paginile noastre de internet, noi putem stoca unele date pe calculatorul dvs. sub forma unei „cookie” pentru a recunoaşte automat calculatorul dvs. la următoarea vizită. Aceste Cookies ne pot fi de ajutor în multe feluri, de exemplu prin faptul că ne permit să identificăm o pagină de web pentru a veni mai bine în întâmpinarea intereselor dvs. sau pentru a vă stoca parola pentru a nu mai pierde timp cu reînregistrarea de fiecare dată. Dacă nu doriţi să primiţi cookies, vă rugăm să configuraţi browser-ul de internet astfel încât să ştergeţi tot ce înseamnă cookies de pe unitatea centrală a calculatorului, să le blocaţi sau să primiţi un avertisment înainte ca o cookie să fie salvată.

Drepturile utilizatorului

Aveți următoarele drepturi legate de datele dvs. personale:

Acces – puteți obține din partea www.afacerelacheie.ro o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și în caz afirmativ, acces la datele respective

Rectificare – puteți obține de la www.afacerelacheie.ro retificarea datelor inexacte introduse pe site, care vă privesc și completarea datelor personale inexacte sau incomplete

Ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți cere oricând ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc

Restricționarea prelucrării – puteți suspenda prelucrarea datelor pe www.afacerelacheie.ro

Portabilitatea datelor – puteți cerere pe www.afacerelacheie.ro să vă transmitem datele pe care le-ați introdus într-un format structurat, utilizat în mod curent, care poate fi citit automat, dacă doriți să le transferați spre alt operator, inclusiv să cereți ca www.afacerelacheie.ro să facă acest transfer în numele dvs.

Opoziție – vă puteți opune oricând oricărei prelucrări de date cu caracter personal începută pe www.afacerelacheie.ro, fie ea bazată pe consimțământ sau pe inters legitim. Acest lucru va duce la oprirea prelucrării datelor cu caracter personal de către www.afacerelacheie.ro.

Retragerea consimțământului – pentru datele prelucrate pe baza consimțământului aveți dreptul de a vă retrage consimțământul la fel de ușor cum l-ați dat – prin debifarea unei căsuțe.

Plângere – aveți dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor efectuată de www.afacerelacheie.ro încalcă Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016

Perioada de stocare a datelor

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma www.afacerelacheie.ro. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Copiii

www.afacerelacheie.ro nu va colecta în mod conştient date personale de la copii fără acordul prealabil al părinţilor, dacă acest lucru este solicitat de legea aplicabilă. Noi vom utiliza sau face cunoscute date personale despre un copil în măsura permisă de lege, pentru a obţine acordul părinţilor conform legilor şi reglementărilor locale sau pentru a proteja un copil.

Securitate

Pentru a proteja datele dvs. personale de distrugere accidentală sau ilegală, de pierdere sau alterare şi de accesul unor persoane neautorizate, www.afacerelacheie.ro utilizează măsuri de securitate tehnice şi organizatorice.

Linkuri către alte pagini web

Paginile web ale www.afacerelacheie.ro pot conţine linkuri către alte pagini web. www.afacerelacheie.ro nu răspunde pentru practicile de securitate sau de conţinutul altor pagini web.

Întrebări şi comentarii

www.afacerelacheie.ro va răspunde la toate solicitările rezonabile pentru a revedea şi datele dvs. personale, pentru a corecta, modifica sau şterge orice neregularităţi. Dacă aveţi orice fel de întrebări sau comentarii în legătură cu Politica de securitate a datelor personale de la www.afacerelacheie.ro (de ex. revederea sau actualizarea datelor dvs. personale), vă rugăm să daţi clic pe „Contact ” în colţul din dreapta sus al acestei ferestre. Pe acea pagină veţi găsi modalităţile prin care ne puteţi contacta. Pe măsură ce internetul va avansa, va avansa şi Politica noastră de securitate a datelor. Noi vom publica pe această pagină modificările la politica noastră de protecţie a datelor personale. Vă rugăm să verificaţi în mod regulat această pagină pentru a fi la curent.